Logo
Wydrukuj tę stronę

Wybory 2016-2020

Wybory 2016-2020

W tym artykule dostępnę będą informacje o wyborach organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Wydziału na kadencję 2016-2020 i ich wynikach.


KOMUNIKATY:
KOMUNIKAT NR 4 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 12 maja 2016 roku (czwartek), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się wybór prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 


W związku z odpowiedzialnością związaną z reprezentowaniem społeczności akademickiej w wyborach, prosimy wszystkich o punktualne przybycie.
Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


KOMUNIKAT NR 3 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się zebranie wyborcze z kandydatami na funkcję prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Kandydatami na funckcje prodziekanów, zgodnie z Uchwałą nr 9/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020 oraz jej ogłoszenia, są:
  1. dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW - kandydat na funkcję prodziekana ds. nauki WNHiS
  2. dr Patrycja BAŁDYS - kandydat na funkcję prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNHiS
  3. dr hab. Iwona PIETKIEWICZ - kandydat na funkcję prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNHiS

Na zebrania wyborcze z kandydatami na prodziekanów Wydziału, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej. 

Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


KOMUNIKAT NR 2 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 20 kwietnia 2016 roku (środa), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się wybór dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

W związku z odpowiedzialnością związaną z reprezentowaniem społeczności akademickiej w wyborach, prosimy wszystkich o punktualne przybycie.

Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych   KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ 
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AMW
W KADENCJI 2016-2020
 

Szanowni Państwo,


w dniu 8 kwietnia 2016 roku (piątek), w sali 110 A/5 o godzinie 12.00 odbędzie się zebranie wyborcze z kandydatem na funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr. hab. Jerzym KOJKOŁEM, prof. AMW. 

Na zebrania wyborcze z kandydatem na dziekana Wydziału, oprócz osób wchodzących w skład Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej. 

 
  Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


UCHWAŁY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:
Uchwała nr 10/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów lna funkcje prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020.

Uchwała nr 9/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020 oraz jej ogłoszenia.

Uchwała nr 8/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w kadencji 2016-2020.

Uchwała nr 7/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW na kadencję 2016-2020 oraz jej ogłoszenia.

Uchwała nr 6/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 26 lutego 2016 r. w w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów AMW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uchwała nr 5/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uchwała nr 4/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

Uchwała nr 3/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na członków Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Uchwała nr 2/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie kalendarza wyborczego wyborów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kadencję 2016-2020, określenia składu Kolegium elektorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Uchwała nr 1/2016 Komisji Wyborczej WNHiS z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza komisji wyborczej WNHiS w kadencji 2016-2020


SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

Uchwała nr 2/2016 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 8/2016 Prezydium Samorządu Studentów AMW z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na podstawie par. 43 ust. 7 pkt. 3 Statutu AMW oraz par. 7 pkt 6 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów  Informacje na temat wyborów na poziomie Uczelni znajdują się pod TYM linkiem.

Wzory dokumentów w tym zgłoszenie kandydatów na dziekana i prodziekana znajdują się pod TYM linkiem (pod Komunikatem 1)

 
Akademia Marynarki Wojennej All Rights Reserved.
LionsWare Agencja reklamowa i interaktywna
LionsWare Agencja reklamowa i interaktywna