Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 982
Logowanie

Podróż studyjna USA


W dniach 1-23 czerwca odbyła się podróż studyjna pracowników Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wyjeździe wzięli udział: dr Gracjan Cimek, mgr Dominika Wyszyńska, mgr Paweł Kusiak, mgr Łukasz Wyszyński oraz ekspert zewnętrzny mgr inż. Maciej Markowski. Wizyta w amerykańskich uczelniach oraz think-thankach została zrealizowana i sfinansowana w ramach projektu „Podnoszenia jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny". Celem projektu, który realizowany od dwóch lat, jest prowadzenie wieloaspektowych działań mających dostosować proces kształcenia do potrzeb studentów oraz oczekiwań rynku pracy. Między innymi w tym celu kadra Instytutu poszukuje najlepszych wzorców i dobrych praktyk w kształceniu na kierunkach związanych ze stosunkami międzynarodowymi.W pierwszych dniach pobytu w USA przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej spotkali się z pracownikami Department of Political Science US Naval Academy w Annapolis. W pierwszej części rozmowy pozwoliły na zaznajomienie się koncepcją kształcenia oficerów US Navy w ramach nauk społecznych, a także poznanie dobrych praktyk w obszarze dydaktyki. W drugiej części omówiono projekt współpracy USNA oraz AMW przy realizacji wspólnych działań w projekcie „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej", który jest realizowany od kwietnia 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (więcej o projekcie: ZOBACZ!). W ramach projektu 12 studentów po przejściu etapu zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne, zawodowe i analityczne wyjedzie do Stanów Zjednoczonych zrealizować wspólny projekt ze studentami US Naval Academy. Takie same działania podejmie grupa 24 studentów, którzy udadzą się do Wielkiej Brytanii. Projekt realizowany jest przez 3 lata na kierunku stosunki międzynarodowe I i II stopnia.Kolejnym miejscem spotkań było Center for Eurasian, Russian and East European Studies Georgetown University. Również tam dyskusja dotyczyła koncepcji kształcenia oraz metod dydaktycznych. Wynikiem rozmów było zaproszenie pracowników Center for Eurasian, Russian and East European Studies Georgetown University do udziału w roli obserwatorów w projekcie realizowanym we wrześniu w Annapolis z UNSA. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych pracownicy ISM mieli także okazję odwiedzić inne amerykańskie uczelnie. Były Harvard oraz Massachusetts Institute of Technology. Inspirujące spotkania w Bostonie pozwoliły na poznanie organizacji kształcenia, prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju kadry w najlepszych amerykańskich uczelniach.Obok wizyt w amerykańskich szkołach wyższych przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej odbyli spotkania oraz wzięli udział
w seminariach w renomowanych thin-thankach i instytucjach działających w obszarze stosunków międzynarodowych. Były to: Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Brookings, Transatlantic Academy oraz German Marshall Fund.Podsumowaniem podróży studyjnej były dwie wizyty w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Rozmowy dotyczyły uwarunkowań i perspektyw współpracy polskich i amerykańskich uczelni oraz instytucji w obszarze edukacyjnym i naukowym.

 
Zdobyte doświadczenia w obszarze dydaktyki oraz jakości kształcenia po przeanalizowaniu będą w dalszym etapie projektu implementowane do programów kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe oraz wojsko w systemie służb publicznych. 
Więcej w tej kategorii: « ZBIÓRKA KSIĄŻEK
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81 - 103 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl