Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994
Logowanie

Staż naukowy na Wydziale Historycznym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki w dniach 6-10.06.2016 roku

W dniach 6 – 10 czerwca br. Dziekan WNHiS dr hab. Piotr Semków i dr Mariusz Kardas uczestniczyli w stażu naukowym na Wydziale Historycznym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Celem stażu było poszukiwanie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy WNHiS, a ww. lwowską jednostką uczelnianą oraz zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo-dydaktycznej, a także wymiana doświadczeń w zakresie metod i technik kształcenia. Ważnym elementem stażu była – obok uczelnianych zajęć naukowo-dydaktycznych - możliwość skorzystania z zasobów dokumentowych Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie i Państwowego Archiwum Obwodowego we Lwowie oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. W trakcie rozmów z władzami wydziału Uniwersytetu Lwowskiego ustalono wstępną płaszczyznę współpracy naukowej i dydaktycznej. Wydział Historyczny Uniwersytetu Lwowskiego we wrześniu br. wraz z Akademią Wojsk Lądowych we Lwowie otwiera kierunek wojskoznawczy, w którego pracach mogliby uczestniczyć pracownicy AMW. Według deklaracji władz ukraińskiej uczelni kadra WNHiS włączyłaby się również w badania nad historią społeczną, zwłaszcza zakresie relacji polsko-ukraińskich. Uzupełnieniem ww. działań była podróż studyjna szlakiem polskich ośrodków kultury, a zarazem archeologicznych stanowisk batalistycznych silnie umiejscowionych w polskiej tradycji kulturowo-historycznej. Na trasie objazdu naukowego znalazły się takie miejscowości jak Podhorce, Zbaraż, Jazłowiec, Kamieniec Podolski, Chocim czy Czerwonogród.

GALERIA
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81 - 103 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl